Par pretējiem skaitļiem sauc tādus divus skaitļus, kuru attālums līdz koordinātu ass sākumpunktam (līdz nullei) ir vienāds, bet kuri atšķiras ar zīmi.
Skaitļi \(1\) un \(-1\) ir pretēji skaitļi, jo atrodas vienādā attālumā no nulles (viena rūtiņa jeb viena vienība).
Šie skaitļi atšķiras ar zīmi, tikai viens skaitlis atrodas pa labi no nulles (\(1\)), bet otrs- pa kreisi ( \(-1\)).
 
Pretēji skaitļi ir   \(-2\) un \(2\);    \(-3\) un \(3\);    \(-4\) un \(4\).
 
ass.png
 
Nullei pretējais skaitlis ir nulle.   
 
 
Nejauc pretējos skaitļus ar savstarpēji apgrieztiem skaitļiem!
Par daļas ab apgriezto skaitli sauc daļu ba.
Piemēram, skaitļa 23 apgrieztais skaitlis ir 32.
  
Var noteikt arī negatīva skaitļa apgriezto skaitli:
 
3110apgrieztādaļair1031 
 
 Lai iegūtu apgriezto skaitli, samaina vietām daļas saucēju ar skaitītāju, zīme saglabājas.
     
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2002.– 336 lpp.– izmantotā literatūra: 265. lpp.
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 212.- 214. lpp.