Skaitļu ass
Lai atliktu pozitīvus skaitļus, skaitļu staru jeb koordinātu asi zīmē, sākot no 0.
Lai atzīmētu arī negatīvos skaitļus, zīmē koordinātu taisni un 0 parasti liek skaitļu asij pa vidu.
 
"Koordinātu taisni sauc arī par koordinātu asi, bet punkta atrašanās vietas skaitlisko raksturojumu - par punkta koordinātu."
  
Jebkura taisne pārvēršas par koordinātu asi, ja uz šīs taisnes tiek atzīmēts koordinātu sākumpunkts (t. i., punkts, kuram atbilst skaitlis 0), tiek norādīts vienības  nogriežņa  lielums (no 0 līdz 1) un ass pozitīvais virziens, kuru parasti izvēlas pa labi vai uz augšu un zīmējumā attēlo ar bultiņu."

ass_neg3.png
    
Attēlā redzams, ka uz x ass koordinātu sākumpunkts ir C
punkta A koordināta ir -3;
punkta B koordināta ir -1;
punkta D koordināta ir apmēram 2,5;
punkta E koordināta ir 4.
 
Īsāk to pieraksta šādi: A(-3); B(-1); C(0); D(2,5); E(4).
 
No dotajiem punktiem pozitīvas vērtības ir punktiem D un E, bet negatīvi ir A un B.
  
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 212.- 214. lpp.