27.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Skaitļu ass
Lai atliktu pozitīvus skaitļus, skaitļu staru jeb koordinātu asi zīmē, sākot no 0.
Lai atzīmētu arī negatīvos skaitļus, zīmē koordinātu taisni un 0 parasti liek skaitļu asij pa vidu.
 
"Koordinātu taisni sauc arī par koordinātu asi, bet punkta atrašanās vietas skaitlisko raksturojumu - par punkta koordinātu."
  
Jebkura taisne pārvēršas par koordinātu asi, ja uz šīs taisnes tiek atzīmēts koordinātu sākumpunkts (t. i., punkts, kuram atbilst skaitlis 0), tiek norādīts vienības  nogriežņa  lielums (no 0 līdz 1) un ass pozitīvais virziens, kuru parasti izvēlas pa labi vai uz augšu un zīmējumā attēlo ar bultiņu."

ass_neg3.png
    
Attēlā redzams, ka uz x ass koordinātu sākumpunkts ir C
punkta A koordināta ir -3;
punkta B koordināta ir -1;
punkta D koordināta ir apmēram 2,5;
punkta E koordināta ir 4.
 
Īsāk to pieraksta šādi: A(-3); B(-1); C(0); D(2,5); E(4).
 
No dotajiem punktiem pozitīvas vērtības ir punktiem D un E, bet negatīvi ir A un B.
  
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 212.- 214. lpp.