Pozitīvi un negatīvi skaitļi
"Skaitļus, kuri ir mazāki nekā \(0\), sauc par negatīviem skaitļiem."
Negatīvi skaitļi var būt gan veseli, gan daļas, piemēram, \(- 1; - 2; - 0,7;\)23\(\)  u.c.
Skaitļus, kuri ir lielāki par \(0\) sauc par pozitīviem skaitļiem.
 
Piemēram, \(3; 2,8; \)1317\(\)
Ievēro, skaitlis \(0\) nav ne pozitīvs, ne negatīvs skaitlis.
 
Pozitīvos un negatīvos skaitļus (veselos un daļskaitļus), un nulli sauc par racionāliem skaitļiem.                           
                           Racionāli skaitļi
    
Negatīvi skaitļi     Skaitlis \(0\)     Pozitīvi skaitļi
termo.p.png
Ikdienā negatīvus skaitļus izmanto, kad ir runa par gaisa temperatūru, piemēram, mīnus seši grādi jeb 6 grādi zem nulles.
Tas nozīmē, ka uz termometra tas ir 6 iedaļas uz leju, skaitot no nulles.
 
Aplūkojot visvienkāršāko āra termometru (piemēram, pie loga), var novērot, ka 0°C(nulle grādu pēc Celsija skalas) atrodas pa vidu. 
  
Uz augšu ir pozitīvie grādi (1; 2; 3; ...), ko parasti apzīmē ar sarkanu krāsu (karsts).
  
Uz leju temperatūra samazinās, tā ir negatīva, 
( -1; -2; -3).    
  
Termometram uz augšu no nulles ir pozitīvie skaitļi,
bet uz leju no 0 ir negatīvie skaitļi.
Tāpat uz koordinātu ass pa labi no nulles ir pozitīvie, bet uz kreiso pusi no 0 ir negatīvie skaitļi.

Atsauce:
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 212.- 214. lpp.