Skaitļa modulis
"Par skaitļa moduli sauc skaitļa attālumu no koordinātu ass sākumpunkta (\(0\))."
Modulis ir attālums līdz nullei.
"Modulis vienmēr ir pozitīvs skaitlis vai \(0\), jo izsaka attālumu (nogriežņa garumu)."
 "Pozitīvu skaitļu un nulles modulis ir vienāds ar pašu skaitli, bet negatīva skaitļa modulis ir vienāds ar skaitlim pretējo skaitli. "
 
Vispārīgā veidā to pieraksta šādi: (zīme  nozīmē "lielāks vai vienāds")
 
a=a,jaa0a,jaa<0
Lasa: modulis no skaitļa \(a\).
Piemērs:
 \(|12| = 12\)
 
 \(|- 6| = 6\)
 
 \(|-0,002| = 0,002\)
 
113=113
Pretējiem skaitļiem moduļi ir vienādi.
Piemērs:
\(|-2| = |2| = 2\) 
  
 \(|-0,3| = |0,3| = 0,3\)
  
 \(|-4,5| = |4,5| = 4,5\)
  
 
567=567=567
Nullei pretējais skaitlis ir nulle, un modulis \(|0| = 0\).
  
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 221.- 226. lpp.