10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Racionālu skaitļu salīdzināšana
"No diviem racionāliem skaitļiem lielāks ir tas skaitlis, kas uz koordinātu ass atrodas vairāk pa labi."
"Tas nozīmē, ka jebkurš pozitīvs skaitlis ir lielāks par jebkuru negatīvu skaitli.
\(  2 > -10000 - 60 < 0,00001\)
Svarīgi!
No diviem negatīviem skaitļiem lielāks ir tas skaitlis, kura modulis ir mazāks."
Var teikt, ka no diviem negatīviem skaitļiem lielāks ir tas skaitlis, kurš atrodas tuvāk nullei (vairāk pa labi).
Sakārtosim dotos skaitļus augošā secībā!
  
salidzina.png 
 
Vispirms sakārtosim pozitīvos skaitļus augošā secībā.
\(0,5 < 1 < 1,5 < 2\)

Tagad salīdzināsim negatīvos skaitļus (lielākais no tiem atrodas vistuvāk nullei).
\(-2 < -1,5 < -1 < -0,5\ \)
 
Attiecīgi dotie skaitļi augošā secībā (sākot no mazākā) ir:
\(-2; -1,5; -1; -0,5; 0; 0,5; 1; 1,5; 2.\)