Par divu skaitļu \(a\) un \(b\) lielāko kopīgo dalītāju un mazāko kopīgo dalāmo var izdarīt šādus secinājumus.
Ja \(a\) dalās ar \(b\), tad \(L(a; b) = b\) un \(M (a; b) = a\).
Piemēram, ja \(L (36;12) = 12\), tad \(M (36; 12) = 36\).
Ja \(a\) un \(b\) ir savstarpēji pirmskaitļi (tiem nav neviena kopīga dalītāja), tad \(L (a; b) = 1\) un \(M (a; b) = ab\) (jeb abu skaitļu reizinājums).
Piemēram, ja \(L (5; 4) = 1\), tad M(5;4)=54=20.
Divu skaitļu \(a\) un \(b\) lielākā kopīgā dalītāja un mazākā kopīgā dalāmā reizinājums ir vienāds ar doto skaitļu reizinājumu:
L(a;b)M(a;b)=ab
Piemēram: L(5;4)M(5;4)=120=20=54
 
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra: 39. lpp.