Par divu vai vairāku skaitļu mazāko kopīgo dalāmo (MKD) sauc mazāko skaitli, kas dalās ar visiem dotajiem skaitļiem.
 
Piemēram, skaitļu \(15\) un \(6\) mazākais kopīgais dalāmais ir \(30\), jo \(30\) dalās gan ar \(15\), gan ar \(6\), bet mazāka kopīga dalāmā nav. Lielāki dalāmie ir bezgalīgi daudz, piemēram, \(60\); \(90\); \(120\); \(150\); \(90000\); ...
Skaitļa mazāko kopīgo dalāmo var aprēķināt, izmantojot doto skaitļu pirmreizinātājus.
Lai aprēķinātu divu vai vairāku skaitļu mazāko kopīgo dalāmo, viena skaitļa pirmreizinātājiem jāpieraksta pārējo skaitļu neizmantotie reizinātāji un jāsareizina.
Piemērs:
Nosaki skaitļu \(80\) un \(12\) mazāko kopīgo dalāmo jeb \(M(12;80)\).
 
Lai aprēķinātu divu skaitļu mazāko kopīgo dalāmo, viena skaitļa pirmreizinātājiem jāpiereizina otra skaitļa pirmreizinātāji, kuri nav pirmajā skaitlī.
 
12=223¯¯
80=222¯¯2¯¯5¯¯
 
Abos skaitļos sakrīt \(2\) un \(2\), tāpēc kopējā reizinājumā tos no otrā skaitļa izņem:
223¯¯2¯¯2¯¯5¯¯=240
 
Skaitļu \(80\) un \(12\) mazākais kopīgais dalāmais ir \(240\) jeb \(M (12; 80) = 240\).
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra: 38. lpp.