Par divu vai vairāku skaitļu lielāko kopīgo dalītāju (LKD) sauc lielāko skaitli, ar ko dalās šie skaitļi.
Piemēram, skaitļu \(8\); \(12\) un \(16\) lielākais kopīgais dalītājs ir \(4\).
Lielāko kopīgo dalītāju apzīmē ar L.
\(L (8;12;16) = 4\)
 
Skaitļa lielāko kopīgo dalītāju var aprēķināt, izmantojot doto skaitļu pirmreizinātājus.
Lai aprēķinātu divu vai vairāku skaitļu lielāko kopīgo dalītāju, jāsareizina visu skaitļu kopīgie pirmreizinātāji.
Piemērs:
Noteikt skaitļu \(80\) un \(12\) lielāko kopīgo dalītāju jeb \(L(80; 12)\) vērtību.
 
Sadalījums pirmreizinātājos:
  • 80=2¯¯2¯225
  • 12=2¯¯2¯3
 
Kopīgie pirmreizinātāji, kurus jāsareizina:
2¯¯2¯=4
 
Tātad skaitļu \(80\) un \(12\) lielākais kopīgais dalītājs ir \(4\) jeb \(L(80;12) = 4\).
Ja divu vai vairāku skaitļu lielākais kopīgais dalītājs ir tikai skaitlis \(1\), tad saka, ka skaitļi ir savstarpēji pirmskaitļi.
Piemēram, \(4\) un \(15\) nav pirmskaitļi, bet ir savstarpēji pirmskaitļi, jo \(L(4;15) = 1\).