Tādus skaitļus, kam nav kopīga dalītāja (izņemot skaitli \(1\)), sauc par savstarpējiem pirmskaitļiem.
 
Piemēram, skaitļi \(3\); \(4\) un \(5\) ir savstarpēji pirmskaitļi.
Savstarpēju pirmskaitļu lielākais kopīgais dalītājs ir skaitlis \(1\), tāpēc \(L(3;4;5) = 1\).
Savstarpēju pirmskaitļu mazākais kopīgais dalāmais ir šo skaitļu reizinājums.
Piemēram, \(M(3;4;5) = 3\cdot\ 4 \cdot\ 5 = 60\)
Piemērs:
Nosaki, vai skaitļi \(56\) un \(45\) ir savstarpēji pirmskaitļi!
 
Skaitļus sadala pirmreizinātājos.
56281471222745155133556=222745=335
 
Redzam, ka abiem skaitļiem nav kopīgu dalītāju, tātad skaitļi \(56\) un \(45\) ir savstarpēji pirmskaitļi.
 
Zinot, ka skaitļi \(56\) un \(45\) ir savstarpēji pirmskaitļi, viegli noteikt mazāko kopīgo dalāmo:
\(M(56;45) = 56\cdot\ 45 = 2520\)