Skaitļu pirmreizinātāji
Pirmskaitļus, kuru reizinājums ir dotais skaitlis, sauc par šī skaitļa pirmreizinātājiem.
Lai kādu skaitli sadalītu pirmreizinātājos, vispirms to sadala jebkādos divos reizinātājos, kurus savukārt sadala tāpat tālāk, līdz visi iegūtie reizinātāji ir pirmskaitļi.
 
30=215=235
vai
30=65=235
vai
30=103=253=235
 
Pirmreizinātājus sakārto augošā secībā, tas ir, sākot ar mazāko.
 
Paņēmiens, kā sadalīt pirmreizinātājos lielākus skaitļus.
Sāk dalīt ar mazāko pirmskaitli, pēc tam dala rezultātu, kamēr nonāk līdz skaitlim \(1\). Dalīšanu pieraksta stabiņā.
 
1507525512355  
\(150 : 2 = 75\)
 
\(75 : 3 = 25\)
 
\(25 : 5 = 5\)
 
\(5 : 5 = 1\)
 
No otrā stabiņa nolasa sadalījumu reizinātājos:  
150=2355 
Svarīgi!
Skaitli var sadalīt pirmreizinātājos vienā vienīgā veidā.