Ja viens skaitlis dalās ar otru, tad pirmo skaitli sauc par otra dalāmo, bet otru - par pirmā skaitļa dalītāju.
  
\(18\)
: \(3\)
= \(6\)
dalāmais
dalītājs
dalījums
Naturālus skaitļus, kam ir tikai divi dalītāji (pats skaitlis un skaitlis \(1\)), sauc par pirmskaitļiem.
Pirmskaitļi ir \(2\); \(3\); \(5\); \(7\); \(11\); \(13\); \(17\); \(19\); \(23\); \(29\); \(31\); ...
Naturālus skaitļus, kam ir vairāk nekā divi dalītāji, sauc par saliktiem skaitļiem.
Salikti skaitļi ir:
  • \(4\) (dalās ar \(1\), \(2\), \(4\))
  • \(6\) (dalās ar \(1\), \(2\), \(3\), \(6\))
  • \(8\) (dalās ar \(1\), \(2\), \(4\), \(8\))
  • \(9\) (dalās ar \(1\), \(3\), \(9\))
  • \(10\) (dalās ar \(1\), \(2\), \(5\), \(10\))
  • \(12\) (dalās ar \(1\), \(2\), \(3\), \(4\), \(6\), \(12\))
  • ...
Svarīgi!
Skaitlis \(1\) nav ne pirmskaitlis, ne salikts skaitlis.
Skaitli \(0\) neapskata, jo tas nav naturāls skaitlis.
Jo skaitļi ir lielāki, jo pirmskaitļu atrašana kļūst grūtāka, tāpēc parasti matemātikā izmanto pirmskaitļu tabulas.
Vari izpētīt, cik daudz pirmskaitļu ir līdz \(1000\).
 
 
Pirmskaitļi līdz \(1000\)
  
2357111317192329313741434753596167717379838997101103107109113127131137139149151157163167173179181191193197199211223227229233239241251257263269271277281283293307311313317331337347349353359367373379383389397401409419421431433439443449457461463467479487491499503509521523541547557563569571577587593599601607613617619631641643647653659661673677683691701709719727733739743751757761769773787797809811821823827829839853857859863877881883887907911919929937941947953967971977983991997.
      
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 10.lpp.