Ja skaitlis sadalīts pirmreizinātājos, tad ir viegli saskatīt skaitļa visus iespējamos dalītājus.
Skaitlis, kas sadalīts pirmreizinātājos, dalās ar katru atsevišķu tā pirmreizinātāju un ar jebkuru divu vai vairāku pirmreizinātāju  reizinājumu.
Sadalījums pirmreizinātājos
 
24126312223 
Dažādie reizinājumi.
Sareizinot pirmreizinātājus, var iegūt skaitļa \(24\) dažādus dalītājus.
 
22=4
23=6 
222=8
223=12
2223=24
 
Skaitļa \(24\) dalītāji: \(1\) \(2\); \(3\); \(4\); \(6\); \(8\); \(12\); \(24\). Tātad saka, ka skaitlis \(24\) dalās ar šiem skaitļiem.