21.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Burtu skaitliskās vērtības
2. Darbības ar vienādu burtu reizinājumiem
3. Formulas jēdziens Kas ir formula. Laukuma un perimetru formulu piemēri

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Burta skaitliskā vērtība 1. izziņas līmenis zema 1p. Mērķis: apgūst jēdzienu - burta skaitliskā vērtība.
2. Burta skaitliskās vērtības ievietošana I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteiksmes vērtības ax aprēķināšana, ja dota burta skaitliskā vērtība
3. Burta skaitliskās vērtības ievietošana II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteiksmes k-ax vērtības aprēķināšana, ja dota burta skaitliskā vērtība
4. Burta skaitliskās vērtības ievietošana III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitļa kvadrāta aprēķināšana
5. Burta skaitliskās vērtības ievietošana IV 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina ax^2, ja dota burta skaitliskā vērtība
6. Burta skaitliskās vērtības ievietošana V 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina (ax)^2, ja dota burta skaitliskā vērtība
7. Burta skaitliskās vērtības ievietošana. Kubs 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Starpība. Skaitļa kuba aprēķināšana (2;3;4;5;10)
8. Reizinājuma pieraksts 3. izziņas līmenis augsta 4p. Salīdzinājums, ja reizināšanas zīmi raksta un ja neraksta izteiksmē a:bc
9. Vienādu burtu reizinājumu summa, starpība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Līdzīgo savilkšana 2 piemēri
10. Burtu un skaitļu reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 2 piemēri ar reizināšanu, veseli skaitļi
11. Burtu un skaitļu dalījums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 2 piemēri ax:b. 1. piem. koeficients vesels skaitlis, 2. piem. - decimāldaļa
12. Burts tekstā I 3. izziņas līmenis augsta 2p. Reizes vairāk. 2 jautājumi. Atbilžu izvēle
13. Burts tekstā II 3. izziņas līmenis augsta 2p. Par vairāk. 2 jautājumi. Atbilžu izvēle
14. Burti tekstā III 3. izziņas līmenis vidēja 4p. Vienas konfektes cena. Izteiksme ir daļa
15. Burti tekstā IV 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Ceļš un laiks. Izteiksme ir daļa
16. Burts tekstā V 3. izziņas līmenis augsta 3p. Naudas atlikums. Izteiksme ax-m
17. Divi burti tekstā 3. izziņas līmenis augsta 1p. Atbilžu izvēle. izteiksme (k-m):x
18. Formulas jēdziens 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Formulas atpazīšana. Laukuma un perimetru formulu piemēri
19. Laukuma, perimetra, tilpuma formulas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlēties laukuma, perimetra vai tilpuma formulu
20. Kvadrāta laukuma un perimetra formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina kvadrāta perimetru un laukumu pēc formulas
21. Taisnstūra laukuma un perimetra formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina taisnstūra perimetru un laukumu pēc formulas
22. Kuba tilpuma formula 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina kuba tilpumu pēc formulas
23. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpuma formula 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana, ja dotas dimensijas
24. Akvārija tilpums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Dots garums, platums un tilpums, jānosaka augstums

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Burts tekstā par bumbiņu summu Citi vidēja 1p. 2010.g. valsts ieskaitē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Burtu skaitliskā vērtība 00:00:00 vidēja 10p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ja ir zināma burta skaitliskā vērtība
2. Darbības ar burtu izteiksmēm 00:00:00 vidēja 12p. Līdzīgo savilkšana, reizināšana, dalīšana
3. Burts tekstā 00:00:00 augsta 9p. Izteiksmes uzrakstīšana pēc dota teksta
4. Formulas 00:00:00 vidēja 7p. Formulas jēdziens, pielietojums