Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Burtu skaitliskās vērtības
2. Darbības ar vienādu burtu reizinājumiem
3. Formulas jēdziens Kas ir formula. Laukuma un perimetru formulu piemēri

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Burta skaitliskā vērtība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Mērķis: apgūst jēdzienu - burta skaitliskā vērtība.
2. Burta skaitliskās vērtības ievietošana I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izteiksmes vērtības ax aprēķināšana, ja dota burta skaitliskā vērtība
3. Burta skaitliskās vērtības ievietošana II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izteiksmes k-ax vērtības aprēķināšana, ja dota burta skaitliskā vērtība
4. Burta skaitliskās vērtības ievietošana III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļa kvadrāta aprēķināšana
5. Burta skaitliskās vērtības ievietošana IV 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina ax^2, ja dota burta skaitliskā vērtība
6. Burta skaitliskās vērtības ievietošana V 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina (ax)^2, ja dota burta skaitliskā vērtība
7. Burta skaitliskās vērtības ievietošana. Kubs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Starpība. Skaitļa kuba aprēķināšana (2;3;4;5;10)
8. Reizinājuma pieraksts 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Salīdzinājums, ja reizināšanas zīmi raksta un ja neraksta izteiksmē a:bc
9. Vienādu burtu reizinājumu summa, starpība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Līdzīgo savilkšana 2 piemēri
10. Burtu un skaitļu reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 2 piemēri ar reizināšanu, veseli skaitļi
11. Burtu un skaitļu dalījums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 2 piemēri ax:b. 1. piem. koeficients vesels skaitlis, 2. piem. - decimāldaļa
12. Burts tekstā I 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Reizes vairāk. 2 jautājumi. Atbilžu izvēle
13. Burts tekstā II 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Par vairāk. 2 jautājumi. Atbilžu izvēle
14. Burti tekstā III 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vienas konfektes cena. Izteiksme ir daļa
15. Burti tekstā IV 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ceļš un laiks. Izteiksme ir daļa
16. Burts tekstā V 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Naudas atlikums. Izteiksme ax-m
17. Divi burti tekstā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Atbilžu izvēle. izteiksme (k-m):x
18. Formulas jēdziens 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Formulas atpazīšana. Laukuma un perimetru formulu piemēri
19. Laukuma, perimetra, tilpuma formulas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlēties laukuma, perimetra vai tilpuma formulu
20. Kvadrāta laukuma un perimetra formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina kvadrāta perimetru un laukumu pēc formulas
21. Taisnstūra laukuma un perimetra formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina taisnstūra perimetru un laukumu pēc formulas
22. Kuba tilpuma formula 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina kuba tilpumu pēc formulas
23. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpuma formula 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana, ja dotas dimensijas
24. Akvārija tilpums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Dots garums, platums un tilpums, jānosaka augstums

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Burts tekstā par bumbiņu summu Citi vidēja 1 p. 2010.g. valsts ieskaitē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Burtu skaitliskā vērtība 00:00:00 vidēja 10 p. Aprēķina izteiksmes vērtību, ja ir zināma burta skaitliskā vērtība
2. Darbības ar burtu izteiksmēm 00:00:00 vidēja 12 p. Līdzīgo savilkšana, reizināšana, dalīšana
3. Burts tekstā 00:00:00 augsta 9 p. Izteiksmes uzrakstīšana pēc dota teksta
4. Formulas 00:00:00 vidēja 7 p. Formulas jēdziens, pielietojums