10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Skaitļi, kuri ir uzrakstīti ar cipariem, piemēram, 54;0,28;317 ir noteikti skaitļi.
Ar burtiem apzīmē mainīgus skaitļus. Tas nozīmē, ka burtu vietā var iedomāties jebkuru skaitli (ja tas nav saistīts ar kādu īpašu ierobežojumu, piemēram, cilvēku skaits var būt tikai vesels pozitīvs skaitlis vai nulle).
 
Skaitli, ko liek burta vietā, sauc par burta skaitlisko vērtību.
 
Ievietojot burta vietā tā skaitlisko vērtību, iegūst skaitlisku izteiksmi, kurai var aprēķināt vērtību.
Piemērs:
1. Cik ir a2, ja a skaitliskā vērtība ir \(6\)?
Risinājums: 62=66=36
 
 
2. Aprēķini x:5, ja \(x=1\).
Risinājums: 1:5=15=0,2
Zinot izteiksmes vērtību, var mēģināt noteikt burta skaitlisko vērtību (atrisināt vienādojumu).
Piemērs:
Kāda skaitliskā vērtība var būt burtam \(m\), ja 3m=15?
Risinājums: \(m = 5\), jo 35=15.