Vienādību, kas izsaka, kā aprēķināt kādu noteiktu nezināmu lielumu, sauc par formulu.
Lai uzrakstītu formulu, izmanto burtus. Katrs burts nozīmē kādu lielumu, kuram ir dots skaidrojums.
 
Formulas kreisajā pusē raksta nezināmo lielumu, bet labajā pusē raksta izteiksmi, kas izsaka, kā šo lielumu var izrēķināt.
 
Piemēram, formula S=ab izsaka to, kā aprēķina taisnstūra laukumu. Šajā formulā burts \(S\) nozīmē laukumu, \(a\) - taisnstūra garumu, \(b\) - taisnstūra platumu.
 
Par to, ar kādiem burtiem kurus lielumus apzīmē, vienojas katras nozares speciālisti (matemātiķi vienojas par matemātikas lielumu apzīmējumiem, fiziķi - par fizikas apzīmējumiem utml.).
Mainot burtu nosaukumus nemainās formula. Piemēram, taisnstūra laukuma formulu var uzrakstīt arī L=l1l2, kur \(L\) - taisnstūra laukums, bet ar \(l\) apzīmētas taisnstūra dažādās malas.
 
Dažas ģeometrijas formulas
Kvadrāta laukums S=aa jeb S=a2.
Kvadrāta perimetrs P=4a,
Šeit \(S\) ir laukums, \(P\) ir perimetrs, \(a\) ir kvadrāta mala.
 
Taisnstūra laukums S=ab.
Taisnstūra perimetrs P=2a+2b jeb P=2(a+b).
Šeit \(S\) ir laukums, \(P\) ir perimetrs, \(a\) un \(b\) taisnstūra garums un platums.
 
Kuba tilpums V=a3, kur \(V\) ir tilpums un \(a\) ir kuba šķautnes garums.
 
Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums V=abc, kur \(V\) ir tilpums un \(a, b, c\) ir garums, platums un augstums.
 
Atsauce:
Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Matemātika 6. klasei, Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. izm. 18-19.lpp.