Decimāldaļu reizināšana
"Decimāldaļas rakstos reizina kā veselus skaitļus, neievērojot komatu. Pēc tam reizinājumā atdala ar komatu tik decimālciparu, cik to ir abos reizinātājos kopā."
     
2,51,6¯15025¯4,00
  
Vispirms sareizina rakstos kā veselus skaitļus
 (2516=400), 
 
pēc tam atdala ar komatu pēdējos 2 ciparus (00).
2,51,6=4,00=4
  
2,750,16¯16502750,4400¯   
Vispirms sareizina rakstos kā veselus skaitļus
 (27516=4400), 
 
pēc tam atdala ar komatu pēdējos 4 ciparus (4400).
 
2,750,16=0,4400=0,44
 
(1111555=616605), 
 
Vispirms sareizina rakstos kā veselus skaitļus
pēc tam atdala ar komatu pēdējos 6 ciparus (616605). 
 
0,0111155,5=0,616605
  
0,0111155,5¯5555555555550,616605¯ 
  
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra: 104. lpp.