"Lai decimāldaļu \(10\), \(100\), \(1000\) utt. reižu palielinātu,
pietiek pārcelt komatu par \(1\), \(2\), \(3\) utt. cipariem pa labi
  
Lai decimāldaļu \(10\), \(100\), \(1000\) utt. reižu pamazinātu,
pietiek pārcelt komatu par \(1\), \(2\), \(3\) utt. cipariem pa kreisi "
 
Reizināšana
  
\(19,23 \cdot 10=192,3\)
 
komatu pārceļ \(1\) ciparu pa labi
 
 
\(19,234 \cdot 100=1923,4\) 
 
komatu pārceļ \(2\) ciparus pa labi
 
 
\(19,2345 \cdot 1000=19234,5\)
 
komatu pārceļ \(3\) ciparus pa labi
 
 
  
Dalīšana        
\(99,2345 : 10=9,92345\)
  
\(99,2345 : 100=0,992345\)   

\(99,2345 : 1000=0,0992345\)

\(99,2345 : 10000=0,00992345\)      
  
komatu pārceļ \(1\) ciparu pa kreisi
  
komatu pārceļ \(2\) ciparus pa kreisi
  
komatu pārceļ \(3\) ciparus pa kreisi
  
komatu pārceļ \(4\) ciparus pa kreisi
 
 
"Ja nepieciešams, decimāldaļas priekšā vai beigās drīkst pierakstīt vai atmest pēc patikas daudz nuļļu, jo ar to daļas lielums nemainās."
 
Piemērs:
\(0,2 : 100 = 000,2 : 100 = 0, 002\)
 
\(0,2\cdot 1000 = 0,200 \cdot 1000 = 200\)
  
Atsauce:
 
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 211.lpp.