Teorija

Decimālkomata pārcelšana
"Lai decimāldaļu 10, 100, 1000 utt. reižu palielinātu,
pietiek pārcelt komatu par 1, 2, 3 utt. cipariem pa labi
  
 Lai decimāldaļu 10, 100, 1000 utt. reižu pamazinātu,
pietiek pārcelt komatu par 1, 2, 3 utt. cipariem pa kreisi "
 
Reizināšana
  
19,2310=192,3
 
komatu pārceļ 1 ciparu pa labi
 
 
19,234100=1923,4 
 
komatu pārceļ 2 ciparus pa labi
 
 
19,23451000=19234,5
 
komatu pārceļ 3 ciparus pa labi
 
 
  
Dalīšana        
99,2345 : 10=9,92345
  
99,2345 : 100=0,992345   

99,2345 : 1000=0,0992345

99,2345 : 10000=0,00992345      
  
komatu pārceļ 1 ciparu pa kreisi
  
komatu pārceļ 2 ciparus pa kreisi
  
komatu pārceļ 3 ciparus pa kreisi
  
komatu pārceļ 4 ciparus pa kreisi
 
"Ja nepieciešams, decimāldaļas priekšā vai beigās drīkst pierakstīt vai atmest pēc patikas daudz nuļļu, jo ar to daļas lielums nemainās."
 
Piemērs:
0,2 : 100 = 000,2 : 100 = 0, 002
 
0,21000 = 0,2001000 = 200
  
Atsauce:
 
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 211.lpp.