Lai pareizinātu daļu ar daļu, tad skaitītāju reizinājums jādala ar saucēju reizinājumu
abcd=acbd
 
2347=2437=821 
 
Ja vien iespējams, no reizinājuma saīsina.
Svarīgi!
Saīsināt drīkst tad, kad daļu reizināšana ir uzrakstīta ar vienu kopīgu daļsvītru!  
6534=633542=3352=910     
 
Nedari šādi: 635342.
 
Kad iespējams, neaizmirsti izslēgt veselos!
 
8347=8437=3221=11121
 
Lai sareizinātu jauktu skaitli ar daļu, vai arī jauktu skaitli ar jauktu skaitli, jauktos skaitļus pārveido par neīstām daļām un rīkojas tāpat kā daļu reizināšanā.
33519=35+3519=18519=1821591=25
 
Lai kāpinātu daļu, atsevišķi kāpina skaitītāju un saucēju.
Piemēram,
272=2272=449133=1333=127
 
Lai kāpinātu jauktu skaitli, vispirms to pārveido par neīstu daļu.
2342=24+342=1142=11242=12116=7916
 
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra:
96.-97. lpp.