Divus skaitļus, kuru reizinājums ir \(1\), sauc par savstarpēji apgrieztiem skaitļiem.
ab apgrieztais skaitlis ir ba,  jo abba=a1b1b1a1=11=1
 
Piemēram, 47 apgrieztais skaitlis ir 74, jo  4774=41717141=11=1
  
Jebkuram skaitlim var atrast apgriezto skaitli, jo jebkuru skaitli var izteikt daļas veidā!
 
Lai noteiktu vesela skaitļa vai jaukta skaitļa apgriezto skaitli, to uzraksta kā neīstu daļu.
Piemērs:
Skaitļa 5=51 apgrieztais skaitlis ir 15, jo 5115=1
 
Skaitļa 213 apgrieztais skaitlis ir 37, jo 213=73
 
Lai noteiktu decimāldaļas apgriezto skaitli, to pārveido par daļu.
 
Piemērs:
0,7 apgrieztais skaitlis ir 107, jo 0,7=710 un 710107=1