Reizināt kādu skaitli ar daļu nozīmē aprēķināt šī skaitļa attiecīgās daļas vērtību.
1612=12no16=16:2=86329=29no63=63:92=72=14 
 
Otro piemēru var pierakstīt arī citādāk:
 
6329=6329=637291=721=14
 
Reizinot skaitli ar īstu daļu, reizinājums ir mazāks nekā dotais skaitlis.
 
Šis apsvērums jau pirms sareizināšanas ļauj kaut aptuveni novērtēt reizinājumu.  
 
Atceries! Īstai daļai saucējs ir lielāks nekā skaitītājs.
 
Īstas daļas: 27;45;19;99100 u.c.
 
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra: 95.-97. lpp.