"Lai pareizinātu naturālu skaitli ar 10, 100, 1000 utt., pietiek tam labajā pusē pierakstīt vienu, divas, trīs utt. nulles."
700100 = \(70000\ \)(pieraksta 2 nulles)
12341000 = \(1234000\)(pieraksta 3 nulles)
121000000 = \(12000000\ \)(pieraksta 6 nulles)
567010 = \(56700\ \)(pieraksta 1 nulli)
  "Lai izdalītu naturālu skaitli ar 10, 100, 1000 utt., pietiek atmest šim skaitlim no labās puses vienu, divus, trīs utt. ciparus (atmestie cipari veido dalīšanas atlikumu)."
Piemērs:
\(764000 : 1000\) = 764000 = \(764\)    (dalot atmet pēdējos 3 ciparus)
  
\(76320 : 100\) = 76320; atl. \(20\) = \(763\); atl.\(20\)
(dalot atmet pēdējos divus ciparus un, tā kā tie nav \(0\), tad tie veido atlikumu)
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 60.-61.lpp.