Vienkāršie trejskaitļu uzdevumi, ko risina, nosakot \(1\) vienību.
Piemērs:
\(4\) burtnīcas maksā \(80\) centus, cik maksā \(7\) burtnīcas?
\(7\) ar \(4\) nedalās. Tāpēc risināsim šādi:
 
1) Cik centus maksā \(1\) burtnīca?
\(80\) centi : \(4\) = \(20\) centi
 
2) Cik maksā \(7\) burtnīcas?
\(20\) centi \(\cdot\) \(7\) = \(140\) centi = \(1\) eiro un \(40\) centi = \(1,40\) eiro
 
Atbilde.
\(7\) burtnīcas maksā \(1,40\) eiro.
  
Vienkāršie trejskaitļu uzdevumi, kas risināmi ar attiecības paņēmienu
Piemērs:
\(4\) konfektes maksā \(40\) centus, cik maksā \(12\) konfektes?
Šajā uzdevumā \(12\) un \(4\) dalās.
 
1) Vispirms uzzinām, cik reižu \(12\) konfektes ir vairāk nekā \(4\) konfektes:
\(12\) : \(4\) = \(3\) (reizes)
 
2) Ja konfektes ir \(3\) reizes vairāk, tad \(3\) reizes vairāk arī par tām jāmaksā:
\(40\) centi \(\cdot\) \(3\) = \(120\) centi = \(1\) eiro un \(20\) centi = \(1,20\) eiro
 
Atbilde.
\(12\) konfektes maksā \(1,20\) eiro.
  
Padoms
Izvēloties metodi, skaties, kas labāk dalās, objektu skaits viens ar otru vai cena ar objektu skaitu.
 
Atsauce:
Jānis Mencis (sen). Matemātikas metodika pamatskolā. Rīga: Zvaigzne ABC, izm. 144.lpp.