Teksta uzdevumi ar divu lielumu atbilstošo vērtību starpībām
 
Iepazīsimies ar piemēru:
Piemērs:
Viena pircēja nopirka \(8\) m auduma, bet otra pircēja - \(5\) m tāda paša auduma. Pirmā pircēja samaksāja par \(12\) eiro vairāk nekā otrā pircēja. Cik eiro maksāja par audumu katra pircēja?
Pamēģini atbildēt uz jautājumiem:
  1. Kāpēc pirmajai pircējai bija jāmaksā par \(12\) eiro vairāk nekā otrajai?
  2. Vai pirmās pircējas audums bija dārgāks?
  3. Vai šie \(12\) eiro tika samaksāti par visiem \(8\) m auduma?
  4. Ar kādu darbību aprēķina lielumus, ja dots "par vairāk"?
 
Uzdevuma atrisinājums.
1) Par cik m auduma pirmā pircēja nopirka vairāk nekā otrā jeb cik metru auduma var nopirkt par \(12\) eiro?
\(8 - 5 = 3\) (m)
 
2) Cik maksāja \(1\) m auduma?
\(12 : 3 = 4\) (eiro)
 
3) Cik samaksāja katra pircēja?
\(4 \cdot 8=32\) (eiro)
\(4 \cdot 5 = 20\) (eiro)
 
Pārbaude.
\(32 - 20 = 12\) (eiro)
 
Atbilde.
Pirmā pircēja samaksāja \(32\) eiro, bet otrā pircēja - \(20\) eiro.
 
 
Atsauce:
Jānis Mencis (sen). Matemātikas metodika pamatskolā. Rīga: Zvaigzne ABC, izm. 146. - 147. lpp
Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Matemātika 4. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010, izm. 123. - 125. lpp.