Matemātiskās izteiksmes veido skaitļi, kas savienoti ar darbību zīmēm.
 
Arī vienu atsevišķu skaitli var saukt par matemātisku izteiksmi.
 
Izpildot darbības pieņemtajā secībā, iegūst matemātiskās izteiksmes skaitlisko vērtību.
  
Piemēram, 251+100 = (32 - 1) + 100 = 31+100 = 131
 
Izteiksmes 251+100 skaitliskā vērtība ir 131.
 
Svarīgi!
Aprēķinot skaitliskas izteiksmes vērtību, stingri jāievēro darbību secība.
Pirmās izpilda darbības iekavās.
No darbībām
pirmo izpilda kāpināšanu,  
tad pēc kārtas - reizināšanu un dalīšanu,
visbeidzot pēc kārtas izpilda saskaitīšanu un atņemšanu. 
   
an   
:    +
darbība
iekavās
kāpināšana
 
reizināšana,
dalīšana
saskaitīšana,
atņemšana
  
 Parasti izteiksmes vērtību iegūst, risinot saistītā pierakstā.
Piemērs:
Aprēķini izteiksmes 2+222 skaitlisko vērtību saistītā pierakstā!
2+222==2+42==62==4¯¯vai2+222=2+42=62=4¯¯
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 22.lpp.