Matemātiskajai izteiksmei piešķir nosaukumu, pēc  pēdējās  izpildāmās darbības.
 
251+100   \(= (32-1)+100 = 31+100= \)131   
  
summa
  
993 ·4  \( = 99 - 12= \)
87
  
starpība
  
(1+72) ·2   =(1+49)2=502= 
100
  
reizinājums
  
100 : 20+5 
\( = 100 : 25 = \)
\(4\ \)
  
dalījums
  
(21)3   \(= \)13 \(= \)1 
  
pakāpe
  
  
Dalījumu var uzrakstīt divejādi:
 
1) ar diviem punktiņiem (:) un rakstot vienā rindiņā
 
100 : 20+5
 
2) ar daļsvītru, rakstot dalāmo virs daļsvītras un dalītāju zem daļsvītras
 
100(20+5)
 
No dalīšanas darbības pieraksta veida darbību secība un rezultāts nemainās
 
100 : 20+5 = 100(20+5)
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 22.-23.lpp.