Kā risināt teksta uzdevumus?
 
"1. Iedziļinies uzdevuma saturā!
 2. Sastādi risināšanas plānu!
 3. Sāc izpildīt darbības pēc risināšanas plāna!
 4. Beigās pārbaudi, vai atrastā atbilde tiešām apmierina uzdevumā dotos nosacījumus!"
 
Pēc atbildes aprēķināšanas jāpārbauda tās pareizība - vai tā apmierina uzdevumā izteiktos nosacījumus. Tikai tad var rakstīt uzdevuma atbildi.
  
Piemērs:
Andris nopirka dažus zīmuļus un par tiem samaksāja \(90\) centus. Māris nopirka par četriem zīmuļiem mazāk, samaksājot \(70\) centus. Cik zīmuļu nopirka abi zēni kopā?
  
Atrisinājums (pilns pieraksts ar jautājumiem)
  
1) Cik maksā \(4\) zīmuļi?
     \(90 - 70 = 20\) (centi)
  
2) Cik maksā \(1\) zīmulis?
     \(20 : 4 = 5\) (centi)
  
3) Cik zīmuļu nopirka Andris?
    \(90 : 5 = 18\) (zīm.)
  
4) Cik zīmuļu nopirka Māris?
     \(70 : 5 = 14\) (zīm.)
(vai arī par \(4\) mazāk nekā Andris \(18 - 4 = 14\))
  
5) Cik zīmuļu nopirka abi zēni kopā?
    \(18 + 14 = 32\) (zīm.)
  
Pārbaude: 325=160 (centi) - tik samaksāja kopā.
Pareizi, jo \(90 + 70 = 160\) (centi)
  
Abi zēni kopā nopirka \(32\) zīmuļus.
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis(sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 27.-29.lpp.