Divciparu skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli 
 
Kā sareizināt 293 ?
  
Zinām, ka reizināšana ir saīsināti pierakstīta summa: 293=29+29+29.
 
1) var saskaitīt šos skaitļus un iegūt pareizu rezultātu \(87\).
 
2) rezultātu var iegūt ar reizināšanu.
 
Pārveidosim doto piemēru:   293=20+93
Jebkuru divciparu skaitli var uzrakstīt kā summu:
  
Skaitlis \(29\) sastāv no 2 desmitiem un 9 vieniem.
Summu ar skaitli var reizināt arī tā: reizina atsevišķi katru saskaitāmo un iegūtos reizinājumus saskaita.
Pielietosim likumu par summas reizināšanu ar skaitli:
 
293=20+93=203+93=60+27=87
 
Lai labāk saprastu, izseko shēmai:
29¯320+93¯203¯+93¯60+27
Piemērs:
Reizini 174
 
174=10+74=104+74=40+28=68
Parasti šīs darbības veic galvā: sareizina desmitus, sareizina vienus un saskaita.
  
Atsauce:
Matemātika 3.klasei 2.daļa /Ilga Valtasa - Rīga: Pētergailis, 2009. - 132 lpp.- izmantotā literatūra: 6.-8. lpp.