Reizināt  kādu skaitli ar naturālu skaitli nozīmē ņemt šo skaitli par saskaitāmo tik reižu, cik vienu ir otrajā skaitlī.
  
an=a+a+...+anreizes   
  
34=3+3+3+3=12 
122=12+12=24  
 
"Skaitļa reizinājums ar 1 ir vienāds ar doto skaitli."
61=6 
 
a1=a
 
 "Skaitļa reizinājums ar nulli ir vienāds ar nulli."
70=0a0=0
  
Reizinātājus drīkst mainīt vietām: ab=ba, tāpēc abus dotos skaitļus a un b sauc vienādi - par reizinātājiem.
 
reizin.png
    
Reizinātājus drīkst pēc patikas pārvietot un savienot - ieslēgt iekavās vai iekavas atmest.
 
5·17·2=(5·2)·17=10·17=170
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 15.lpp.