"Noapaļojot veselos skaitļus, skaitļa vienu vai vairākus zemāko šķiru ciparus aizstāj ar nullēm."  
"Līdzīgi noapaļo arī decimāldaļas, bet pēdējos, zemāko šķiru ciparus, kas ir aiz komata, atmet."
Lai noapaļotu skaitli:
1) sameklē skaitļa ciparu, līdz kuram jānoapaļo;
2) salīdzina ciparu pa labi ar skaitli \(5\).
Ja cipars pa labi ir mazāks par \(5\), noapaļo ar iztrūkumu - cipars, līdz kuram noapaļo, nemainās.
Ja cipars pa labi ir \(5\) vai lielāks par \(5\), noapaļo ar uzviju - cipars, līdz kuram noapaļo, palielinās par \(1\).
Piemērs:
a) Noapaļot veselu skaitli \(233\ 650\) pilnos simtos jeb ar precizitāti līdz \(100\).
\(233\ \underline{6}50\), redzam, ka cipars pa labi ir \(5\), tātad noapaļo ar uzviju (\(6 + 1 = 7\)).
Tātad \(233\ 650\)  \(233\ 700\).
Veselam skaitlim nulles beigās atmest nedrīkst.  
Piemērs:
b) Noapaļot skaitli \(233,63\) līdz desmitdaļām jeb ar precizitāti līdz \(0,1\).
\(233,\underline{6}3\), redzam, ka cipars pa labi ir \(3\), tātad noapaļo ar iztrūkumu.
\(233,63\) \(233,60\).
Atmetot nulles: \(233,63\) \(233,6\)  
Piemērs:
c) Noapaļot skaitli \(673,451\) līdz vieniem.
\(67\underline{3},451\)  \(673,00\) jeb 
\(673,451\)  \(673\)
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 222.lpp.