Teorija

"Noapaļojot veselos skaitļus, skaitļa vienu vai vairākus zemāko šķiru ciparus aizstāj ar nullēm."  
"Līdzīgi noapaļo arī decimāldaļas, bet pēdējos, zemāko šķiru ciparus, kas ir aiz komata, atmet."
Lai noapaļotu skaitli:
1) sameklē skaitļa ciparu, līdz kuram jānoapaļo;
2) salīdzina ciparu pa labi ar skaitli \(5\).
Ja cipars pa labi ir mazāks par \(5\), noapaļo ar iztrūkumu - cipars, līdz kuram noapaļo, nemainās.
Ja cipars pa labi ir \(5\) vai lielāks par \(5\), noapaļo ar uzviju - cipars, līdz kuram noapaļo, palielinās par \(1\).
Piemērs:
a) Noapaļot veselu skaitli \(233\ 650\) pilnos simtos jeb ar precizitāti līdz \(100\).
\(233\ \underline{6}50\), redzam, ka cipars pa labi ir \(5\), tātad noapaļo ar uzviju (\(6 + 1 = 7\)).
Tātad \(233\ 650\)  \(233\ 700\).
Veselam skaitlim nulles beigās atmest nedrīkst.  
Piemērs:
b) Noapaļot skaitli \(233,63\) līdz desmitdaļām jeb ar precizitāti līdz \(0,1\).
\(233,\underline{6}3\), redzam, ka cipars pa labi ir \(3\), tātad noapaļo ar iztrūkumu.
\(233,63\) \(233,60\).
Atmetot nulles: \(233,63\) \(233,6\)  
Piemērs:
c) Noapaļot skaitli \(673,451\) līdz vieniem.
\(67\underline{3},451\)  \(673,00\) jeb 
\(673,451\)  \(673\)
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 222.lpp.