Lai decimāldaļas salīdzinātu,  tās paplašina tā, lai aiz komata būtu vienāds ciparu skaits un salīdzina šķiru vienības.
"No diviem skaitļiem lielāks ir tas, kam veselo skaits ir lielāks;
ja veselo skaits ir vienāds, tad lielāks tas, kam vairāk desmitdaļu;
ja arī desmitdaļu skaits ir vienāds, tad lielāks tas, kam vairāk simtdaļu, utt."
Piemērs:
Salīdzināsim \(0,34\) un \(0,3\).
 
Uzraksta \(0,34\) un \(0,30\).
  • veselie ir vienādi: \(0 = 0\);
  • desmitdaļas ir vienādas \(3 = 3\);
  • simtdaļas atšķiras: \(4 > 0\).
 
Secinājums: pirmais skaitlis ir lielāks jeb \(0,34 > 0,3\).
 
Salīdzinot šos skaitļus kā parastas daļas, protams, ka \(34\) simtdaļas ir vairāk nekā \(30\) simtdaļas:
 
34100>30100
Piemērs:
Salīdzināsim \(19,91\) un \(20\).
 
Redzam, ka pirmajam skaitlim ir mazāk veselo \(19 < 20\), tāpēc ciparus aiz komata var nesalīdzināt.
\(19,91 < 20\)
 
Salīdzinot šos skaitļus kā jauktus skaitļus, protams, ka lielāks ir tas, kuram lielāka veselā daļa:
 
1991100<200100
Atsauce:
 
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 212.lpp.