9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Lai decimāldaļas salīdzinātu,  tās paplašina tā, lai aiz komata būtu vienāds ciparu skaits un salīdzina šķiru vienības.
"No diviem skaitļiem lielāks ir tas, kam veselo skaits ir lielāks;
ja veselo skaits ir vienāds, tad lielāks tas, kam vairāk desmitdaļu;
ja arī desmitdaļu skaits ir vienāds, tad lielāks tas, kam vairāk simtdaļu, utt."
Piemērs:
Salīdzināsim \(0,34\) un \(0,3\).
 
Uzraksta \(0,34\) un \(0,30\).
  • veselie ir vienādi: \(0 = 0\);
  • desmitdaļas ir vienādas \(3 = 3\);
  • simtdaļas atšķiras: \(4 > 0\).
 
Secinājums: pirmais skaitlis ir lielāks jeb \(0,34 > 0,3\).
 
Salīdzinot šos skaitļus kā parastas daļas, protams, ka \(34\) simtdaļas ir vairāk nekā \(30\) simtdaļas:
 
34100>30100
Piemērs:
Salīdzināsim \(19,91\) un \(20\).
 
Redzam, ka pirmajam skaitlim ir mazāk veselo \(19 < 20\), tāpēc ciparus aiz komata var nesalīdzināt.
\(19,91 < 20\)
 
Salīdzinot šos skaitļus kā jauktus skaitļus, protams, ka lielāks ir tas, kuram lielāka veselā daļa:
 
1991100<200100
Atsauce:
 
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 212.lpp.