Jaukta skaitļu reizināšana ar veselu skaitli
Lai pareizinātu jauktu skaitli ar veselu skaitli, var atsevišķi reizināt veselo skaitli un atsevišķi reizināt daļu.
Cabk=Ckakb
Ko nozīmē vienu veselu un vienu pusi pareizināt ar skaitli trīs?
 
Piemēram, trīs draudzenēm katrai ir viens vesels ābols un vēl puse no ābola. Cik viņām ābolu ir kopā ?
 
1123=13132=332=412
 
1,5ab.PNG3=1,5ab.PNG1,5ab.PNG1,5ab.PNG= 412
Izslēdzot veselo, pieņemam, ka divas ābola pusītes kopā veido veselu ābolu.
 
 
Ja iespējams, no reizinājuma vajag saīsināt. Ja iegūst neīstu daļu, no rezultāta izslēdz veselos.
 
Piemērs:
 28155=25851153=10813=1083=1223
 
jo 8:3=2,atl2