Daļas reizināšana ar veselo
Reizinot daļu ar veselu skaitli, pietiek pareizināt tās skaitītāju ar šo skaitli. Daļas saucējs saglabājas."
abk=akbabk   jeb  kab=kabkab
  
Ko nozīmē astotdaļu sareizināt ar skaitli pieci?
 
185=158=58, tas nozīmē, ka astotdaļa ir ņemta 5 reizes.
 
Atceries - daļas skaitītājs parāda, cik daļas no veselā ir paņemtas.
  
Astotdaļu ņemot 8 reizes, rezultātā būtu 1 vesels.
pica.PNG188=88=1 
 
Ja, izpildot reizināšanu, iegūst neīstu daļu (skaitītājs ir vienāds vai lielāks par saucēju), tad no daļas ir jāizslēdz veselais.
Piemērs:
2516=2165=325=625jo32:5=6,atl.2 
 
Reizinot daļu ar veselu skaitli, izdevīgi ir vispirms saīsināt:
 
Piemērs:
203100=20131005=135=35