Jaukta skaitļa  dalīšana ar veselu skaitli
Ja darbības iespējams izpildīt, tad var atsevišķi dalīt veselo skaitli un atsevišķi dalīt daļu.
Cab:k=C:kab:k=C:kabk
 8750:2=8:27502=47100
 
Piemērā redzams, ka 8 dalās ar 2, tāpēc ir iespējams atsevišķi dalīt veselo un atsevišķi dalīt daļu.
 
Vispārīgā gadījumā, lai izdalītu jauktu skaitli ar veselo, jaukto skaitli pārveido par neīstu daļu. 
Piemērs:
Piemērā redzams, ka 2 nedalās ar 4, tāpēc jauktu skaitli pārveido par neīstu daļu:
 
2110:4=2110:4=21104=2140
 
Atceries, kā jauktu skaitli pārveido par neīstu daļu:
Saucēju (10) reizina ar veselo daļu (2), pieskaita skaitītāju (1)
 
2110=210+110=2110