Skaitļus \(1000\); \(2000\); \(3000\); \(4000\); \(5000\); \(6000\); \(7000\); \(8000\); \(9000\) sauc par pilniem tūkstošiem."
Dalot skaitli ar \(1000\), dotajam skaitlim atmet pēdējās trīs nulles!

"Lai pareizinātu skaitli ar pilniem tūkstošiem, šo skaitli vispirms reizina ar minētā reizinātāja pirmo (tūkstošu) ciparu, pēc tam iegūto rezultātu reizina ar \(1000\)."
"Lai izdalītu skaitli ar pilniem tūkstošiem, šo skaitli vispirms dala ar \(1000\), pēc tam dala ar dalītāja pirmo (tūkstošu) ciparu."

Reizināšana 
 
2113000¯=(2113)1000¯=6331000¯=633000¯¯
 
317000¯=(317)1000¯=2171000¯=217000¯¯
  
Dalīšana 
 
633000:3000¯=633000:1000¯:3=633000:1000¯:3=633:3=211
 
217000:7000¯=217000:1000¯:7=217000:1000¯:7=217:7=31
 
  
Atsauce:
Matemātika 4. klasei. I pusgads/Ilga Valtasa, Inese Lude - Rīga: Izdevniecība "Pētergailis", 2005. - 160 lpp. - izmantotā literatūra: 151. lpp.