"Skaitļus \(100\); \(200\); \(300\); \(400\); \(500\); \(600\); \(700\); \(800\); \(900\) sauc par pilniem simtiem."
Dalot skaitli ar 100, dotajam skaitlim atmet pēdējās divas nulles!

"Lai pareizinātu skaitli ar pilniem simtiem, šo skaitli vispirms reizina ar minētā reizinātāja pirmo (simtu) ciparu, pēc tam iegūto rezultātu reizina ar \(100\)."
"Lai izdalītu skaitli ar pilniem simtiem, šo skaitli vispirms dala ar \(100\), pēc tam dala ar dalītāja pirmo (simtu) ciparu."

Reizināšana   

31700¯=(317)100¯=217100¯=21700¯¯
 
211300¯=(2113)100¯=633100¯=63300¯¯
 
Dalīšana
 
63300:300¯=63300:100¯:3=63300:100¯:3=633:3=211
 
21700:700¯=21700:100¯:7=21700:100¯:7=217:7=31
 
 
Atsauce:
Matemātika 4. klasei. I pusgads/Ilga Valtasa, Inese Lude - Rīga: Izdevniecība "Pētergailis", 2005. - 160 lpp. - izmantotā literatūra: 151. lpp.