"Skaitļus \(10\); \(20\); \(30\); \(40\); \(50\); \(60\); \(70\); \(80\); \(90\) sauc par pilniem desmitiem."
 Dalot skaitli ar \(10\), dotajam skaitlim atmet pēdējo nulli!

"Lai pareizinātu skaitli ar pilniem desmitiem, šo skaitli vispirms reizina ar minētā reizinātāja pirmo (desmitu) ciparu, pēc tam iegūto rezultātu reizina ar \(10\)."
"Lai izdalītu skaitli ar pilniem desmitiem, šo skaitli vispirms dala ar \(10\), pēc tam dala ar dalītāja pirmo (desmitu) ciparu."

Reizināšana   
3170¯=(317)10¯=21710¯=2170¯¯

21030¯=(2103)10¯=63010¯=6300¯¯
Dalīšana
 
6300:30¯=6300:10¯:3=6300:10¯:3=630:3=210
 
 2170:70¯=2170:10¯:7=2170:10¯:7=217:7=31
 
"Ja viens skaitlis dalās ar otru bez atlikuma un abu skaitļu beidzamie cipari ir nulles, tad dalījums nemainās, ja dalāmajā un dalītājā atmet vienu un to pašu nuļļu skaitu."
6300:30=6300:30=630:3=210
2170:70=2170:70=217:7=31