"Reizinot kādu veselu skaitli ar \(10\), šim skaitlim labajā pusē pieraksta vienu nulli."
"Lai kādu skaitli pareizinātu ar \(100\), šim skaitlim labajā pusē pieraksta divas nulles."
Reizinot kādu veselu skaitli ar \(1000\), šim skaitlim labajā pusē pieraksta trīs nulles.
  
Reizināšana ar \(10\)
  
1)  410¯=40¯
 
2)  5010¯=500¯
 
3)  99010¯=9900¯ 
 
Reizināšana ar \(100\)

1)  8100¯=800¯
 
2)  31100¯=3100¯ 
  
 Reizināšana ar \(1000\)
 
1)  21000¯=2000¯ 
 
2)  6201000¯=620000¯
 
Atsauce:
Matemātika 4. klasei. I pusgads/Ilga Valtasa, Inese Lude - Rīga: Izdevniecība "Pētergailis", 2005. - 160 lpp. - izmantotā literatūra: 146. lpp.