"Lai pareizinātu naturālu skaitli ar \(10\), \(100\), \(1000\) utt., pietiek tam labajā pusē pierakstīt vienu, divas, trīs utt. nulles."
700100=\(70000\)
(pieraksta \(2\) nulles)
  
\(70000 : 100=700\)
(atmet \(2\) nulles)
12341000=\(1234000\)
(pieraksta \(3\) nulles)
  
\(123000 : 1000=123\)
(atmet \(3\) nulles)
121000000=\(12000000\)
(pieraksta \(6\) nulles)
  
\(12000000:1000000=12\)
(atmet \(6\) nulles)
567010=\(56700\)
(pieraksta \(1\) nulli)
  
\(56700 : 10=5670\)
(atmet \(1\) nulli)
 
"Lai izdalītu naturālu skaitli ar \(10\), \(100\), \(1000\) utt., pietiek atmest šim skaitlim no labās puses vienu, divus, trīs utt. ciparus (atmestie cipari veido dalīšanas atlikumu)."
Piemērs:
\(764000 : 1000\) = 764000 = \(764\) 
(dalot atmet pēdējos \(3\) ciparus)
  
\(76320 : 100\) = 76320; atl. \(20\) = \(763\); atl. \(20\)
(dalot atmet pēdējos \(2\) ciparus)
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 60.-61.lpp.