"Lai skaitli, kura divi pēdējie cipari ir nulles, izdalītu ar \(100\), šīs divas nulles jāatmet."

Dalot skaitli ar \(10\), šim skaitlim labajā pusē atmet vienu nulli.
Ja pēdējie cipari nav nulles, tad tas ir atlikums.
 
200:100=2
 
3100:100=31
 
40:10=4
 
770:10=77
 
500:10=50
 
8000:100=80
 
6015¯:100=60,atl.15¯
 
998¯:10=99,atl.8¯
  
Atsauce:
Matemātika 4. klasei. I pusgads/Ilga Valtasa, Inese Lude - Rīga: Izdevniecība "Pētergailis", 2005. - 160 lpp. - izmantotā literatūra: 149. lpp.