Reizināšanas pārvietojamības īpašība
ab=ba
Tas nozīmē, ka reizinātājus drīkst mainīt vietām.
Reizināšanas savienojamības īpašība
(ab)c=a(bc)
Tas nozīmē, ka reizinātājus drīkst pārvietot un savienot pēc brīvas izvēles.
  
Sareizināsim 5743!
Izdevīgi sareizināt skaitļus, kuru reizinājums ir pilni desmiti 54
Tātad
 5743==5473==2073==2021==420
Atceries, reizinot ar pilniem desmitiem, reizina ar desmitu ciparu un galā pieliek nulli:
2021¯221=4220¯21=420¯
 
Ja likumus nelietotu, protams, iegūtu to pašu rezultātu
5743==3543==1403==420
Novērtē, kā risināt ir vienkāršāk!
 
Vienmēr, kad dota vairāku skaitļu reizināšana, vispirms vajag uzmanīgi izvērtēt, vai ir izdevīgi reizinātājus pārvietot vai savienot.
Reizināšanā parasti meklē skaitli, kas beidzas ar 5 un pāra skaitļus, piemēram,
5 un 2,
5 un 8,
15 un 2,
25 un 2,
25 un 4.
Padomā, kāpēc!
 
Vēsturiski dotajām īpašībām ir bijuši citi nosaukumi:
pārvietojamības īpašība - komutatīvā  īpašība,
savienojamības īpašība - asociatīvā īpašība.
 
Atsauce:
Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Matemātika 4. klasei, Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. izm. 37.lpp.