Teorija

Kā vieglāk galvā sareizināt skaitļus 673 ?
 
Vispirms \(67\) var uzrakstīt kā summu un tad reizināt katru saskaitāmo atsevišķi, beigās visu saskaitīt kopā:
(60+7)3=180+21=201
Dotajā piemērā ir lietots reizināšanas sadalāmības likums:
(a+b)m=am+bm
Šo likumu ikdienā izmanto bieži.
 
Līdzīgs likums ir arī dalīšanā
Dalīšanas sadalāmības likums:
(a+b):m=a:m+b:m
Tikai dalīšanā šo likumu pielieto retāk, jo grūtāk izvēlēties "labus" saskaitāmos.
 
Kā galvā izdalīt \(76 : 4\) ?
 
Izdomājam, ko viegli protam izdalīt ar \(4,\) piemēram,
76:4=(40+36):4=40:4+36:4=10+9=19 
 
Var sadalīt citādi:
76:4=(60+16):4=60:4+16:4=15+4=19
 
Rīkoties var dažādi. Protams, var arī vienkārši dalīt:
76:4=194¯3636¯0