Jau iepriekš skatījāmies, kā vieglāk galvā sareizināt divciparu skaitli ar vienciparu skaitli, piemēram, skaitļus 673. Vispirms \(67\) var uzrakstīt kā summu un tad reizināt katru saskaitāmo atsevišķi, beigās visu saskaitīt kopā.
 
(60+7)3=180+21=201
Dotajā piemērā ir lietots reizināšanas sadalāmības īpašība.
(a+b)m=am+bm
 
Summu reizinot ar kādu skaitli, katru saskaitāmo sareizina atsevišķi ar doto skaitli un iegūtos rezultātus saskaita kopā.
 
Līdzīgs likums ir arī dalīšanā.
Dalīšanas sadalāmības īpašība.
(a+b):m=a:m+b:m
 
Summu dalot ar kādu skaitli, katru saskaitāmo izdala atsevišķi ar doto skaitli un iegūtos rezultātus saskaita kopā.
Kā galvā izdalīt \(76 : 4\)? Rīkoties var dažādi, galvenais, lai abi saskaitāmie dalītos ar doto skaitli.
 
Izdomājam, ko viegli protam izdalīt ar \(4,\) piemēram,
76:4=(40+36):4=40:4+36:4=10+9=19 
 
Var sadalīt citādi:
76:4=(60+16):4=60:4+16:4=15+4=19