Saskaitīšanas pārvietojamības īpašība
a + b = b + a
Tas nozīmē, ka saskaitāmos drīkst mainīt vietām.
 
Saskaitīšanas savienojamības īpašība
(a + b) + c = a + (b + c)
Tas nozīmē, ka saskaitāmos drīkst pārvietot un savienot pēc brīvas izvēles.
Piemērs:
Saskaitīt 5 + 17 + 8 + 3 + 2 + 15
Izdevīgi saskaitīt 5 + 15,  17 + 3 un  8 + 2, jo šie pāri veido veselus desmitus.
 
Tātad
    5 + 17 + 8 + 3 + 2 + 15 =
= (5 + 15) + (17 + 3) + (8 + 2) =
= 20 + 20 + 10 =
= 50
Vienmēr, kad dota vairāku skaitļu saskaitīšana, vispirms vajag uzmanīgi izvērtēt, vai ir izdevīgi saskaitāmos pārvietot vai savienot. Šīs īpašības izmanto arī vidusskolas matemātikā.
 
Vēsturiski dotajām īpašībām ir bijuši citi nosaukumi:
pārvietojamības īpašība - komutatīvā  īpašība,
savienojamības īpašība - asociatīvā īpašība.