Teorija

Cik ir 3242 ?
  
Vēro un mācies skaitļus reizināt rakstos!
 
3242¯648    
 
    
Reizinām 4 vienus ar 2, iegūstam 8 vienus, rakstām tos zem vieniem.
 
Reizinām 2 desmitus ar 2, iegūstam 4 desmitus, rakstām zem desmitiem.
 
Reizinām 3 simtus ar 2, iegūstam 6 simtus, rakstām zem simtiem. 
 
kurm6.bmp
Taču ne vienmēr būs tik vienkārši.
Piemēram, ja skaitli 8 reizina ar 2, iegūst 16 vienus jeb 1 desmitu un 6 vienus. Ko darīt?
 
Cik ir 3682 ?
113682¯736        
Reizinām 8 vienus ar 2, iegūstam 16 vienus, tas ir 1 desmits un 6 vieni; 6 vienus rakstām zem vieniem, 1 desmitu paturam atmiņā (vari uzrakstīt ar zīmuli šo 1 desmitu virs desmitiem).
 
Reizinām 6 desmitus ar 2, iegūstam 12 desmitus, pieskaitot atmiņā paturēto1 desmitu, iegūstam 13 desmitus. Tas ir viens simts un 3 desmiti. 3 desmitus rakstām zem desmitiem, 1 simtu paturam atmiņā (vari uzrakstīt ar zīmuli šo 1 simtu virs simtiem).
 
Reizinām 3 simtus ar 2, iegūstam 6 simtus; pieskaitot atmiņā paturēto 1 simtu, iegūstam 7 simtus. Rakstām zem simtiem.
 
Piemērs:
 222793¯837
 
Atsauce:
Matemātika 3.klasei 2. daļa /Ilga Valtasa - Rīga: Pētergailis, 2009. - 134 lpp.- izmantotā literatūra: 102. lpp.