Dalīšana rakstos
  
Atceries dalīšanu ar atlikumu!
 
25:4=6;A124¯1
 
Izpēti, kā šo darbību var uzrakstīt īsāk:
25¯:4=61 
ku bezjaut.PNG
  
Vai proti izdalīt 714 : 3 ? 
 
 
Atšķirībā no saskaitīšanas, atņemšanas un reizināšanas rakstos, dalīšanu sāk ar lielāko šķiru vienību.
 
Izpēti, kā dala skaitli \(714\) ar \(3\)
Piemērs:
7¯14:3=2...1...
 Sākumā 7 simtus dala ar 3, iegūst 2 simtus, tos raksta dalījumā.
 Atlikums ir 1 simts, to raksta zem svītras.
 
7¯14:3=23...11¯2...       
Tālāk dala desmitus. Atlikušo simtu izsaka desmitos, 1 simts = 10 desmiti.
No augšas "novelk" un pieskaita vēl 1 desmitu, ir 11 desmiti. Tos dala ar 3, iegūst 3 desmitus, ko raksta dalījumā.
 Atlikumā ir 2 desmiti, tos raksta zem svītras.
 
7¯14:3=23811¯24¯0
Beigās dala vienus. 2 desmiti un 4 vieni ir 24 vieni. Dala ar 3, iegūst 8 vienus, ko raksta dalījumā.  Atlikums ir 0.
 
Dalījums ir 238 bez atlikuma.
 
Atsauce:
Matemātika 3.klasei 2. daļa /Ilga Valtasa - Rīga: Pētergailis, 2009. - 134 lpp.- izmantotā literatūra: 104. lpp.