Skaitļu šķiras
10 vieni veido 1 desmitu,
10 desmiti veido 1 simtu,
10 simti veido 1 tūkstoti.
                       
1.svg
 
Skaitlim pirmajā vietā no labās puses raksta vienus,
otrajā vietā no labās puses - desmitus,
trešajā vietā no labās puses - simtus,
ceturtajā vietā no labās puses - tūkstošus.
2.svg
 
 
Piemērs:
1. Nosauc skaitli, kurā ir: \(3\) simti, \(4\) desmiti un \(6\) vieni!
Atbilde:
3100+410+61=300+40+6=346¯¯ - lasa: trīs simti četrdesmit seši.
 
2. Uzraksti skaitli: divi simti pieci!
Atbilde: \(205\)
Esi uzmanīgs, ja uzrakstīsi bez \(0\), tad sanāks \(25\) (divdesmit pieci). Simti ir trešajā vietā no labās puses.
 
3. Uzraksti un izlasi trīs skaitļus, kas seko aiz \(99\)
Atbilde:
\(100; 101; 102\) (simts, simtu viens, simtu divi)
 
4. Uzraksti trīs skaitļus, kas atrodas pirms tūkstoša!
Atbilde:
\(997, 998, 999; 1000\).
3. klasē nav jāprot skaitīt tālāk par tūkstoti.