Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitļa 3 reizināšana Iepazīstas ar veidiem, kā reizināt skaitli 3.
2. Skaitļa 4 reizināšana Iepazīstas ar veidiem, kā reizināt skaitli 4.
3. Skaitļa 5 reizināšana Iepazīstas ar veidiem, kā reizināt skaitli 5.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trūkstošais skaitlis virknē 2. izziņas līmenis zema 1 p. Atrod sakarību virknē un ieraksta trūkstošo skaitli.
2. Reizinājuma un summas salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina reizinājumu un summu.
3. Par vienu mazāk 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksta trūkstošo reizinātāju vienādībā, izprotot, ka vienādu skaitļu saskaitīšanu var aizvietot ar reizināšanu.
4. Objektu grupas 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nosaka objektu skaitu un grupas. Aprēķina daudzumu.
5. Skaitļa 3 reizinājumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina reizrēķina zināšanas, reizinot skaitli 3 vai ar 3.
6. Ja par vienu vairāk 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksta trūkstošo reizinātāju vienādībā, izprotot, ka vienādu skaitļu saskaitīšanu var aizvietot ar reizināšanu.
7. Patiesas vienādības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst patiesas vienādības, izprotot, ka vienādu skaitļu saskaitīšanu var aizvietot ar reizināšanu.
8. Skaitļa 4 reizinājumi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Trenē reizrēķina zināšanas, reizinot skaitli 4 vai ar 4.
9. Reizinājumi tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aizpildīt tukšās vietas tabulā ar skaitļu 3 un 4 reizinājumiem.
10. Skaitīšana pa pieci 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaita pa pieci. Pabeidz reizinājumu. Precīzi seko instrukcijām.
11. Ja par vienu mazāk 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina izteiksmes, izprotot, ka vienādu skaitļu saskaitīšanu var aizvietot ar reizināšanu.
12. Objektu grupas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas attēlam atbilstošu reizinājumu.
13. Skaitļa 5 reizinājumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina reizrēķina zināšanas, reizinot skaitli 5 vai ar 5.
14. Reizinājumi augošā vai dilstošā secībā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Trenē reizrēķina zināšanas, risinot skaitļa 5 reizinājumus. Jēdziena dilstošs un augošs izpratne. Mācās precīzi sekot instrukcijām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vai es protu reizināt skaitļus 3, 4 un 5? 00:20:00 vidēja 12 p. Skaitļu 3, 4 un 5 reizinājumi un uzdevumi reizināšanas nozīmes izpratnei.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vai es protu reizināt skaitļus 3, 4 un 5? 00:15:00 vidēja 8 p. Reizrēķins, reizinājumu salīdzināšana, reizināšanas īpašība.