Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitļa 3 reizināšana Iepazīstas ar veidiem, kā reizināt skaitli 3.
2. Skaitļa 4 reizināšana Iepazīstas ar veidiem, kā reizināt skaitli 4.
3. Skaitļa 5 reizināšana Iepazīstas ar veidiem, kā reizināt skaitli 5.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trūkstošais skaitlis virknē 2. izziņas līmenis zema 1p. Atrod sakarību virknē un ieraksta trūkstošo skaitli.
2. Reizinājuma un summas salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Salīdzina reizinājumu un summu.
3. Par vienu mazāk 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksta trūkstošo reizinātāju vienādībā, izprotot, ka vienādu skaitļu saskaitīšanu var aizvietot ar reizināšanu.
4. Objektu grupas 1. izziņas līmenis zema 3p. Nosaka objektu skaitu un grupas. Aprēķina daudzumu.
5. Skaitļa 3 reizinājumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina reizrēķina zināšanas, reizinot skaitli 3 vai ar 3.
6. Ja par vienu vairāk 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksta trūkstošo reizinātāju vienādībā, izprotot, ka vienādu skaitļu saskaitīšanu var aizvietot ar reizināšanu.
7. Patiesas vienādības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīst patiesas vienādības, izprotot, ka vienādu skaitļu saskaitīšanu var aizvietot ar reizināšanu.
8. Skaitļa 4 reizinājumi 1. izziņas līmenis zema 3p. Trenē reizrēķina zināšanas, reizinot skaitli 4 vai ar 4.
9. Reizinājumi tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aizpildīt tukšās vietas tabulā ar skaitļu 3 un 4 reizinājumiem.
10. Skaitīšana pa pieci 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaita pa pieci. Pabeidz reizinājumu. Precīzi seko instrukcijām.
11. Ja par vienu mazāk 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Salīdzina izteiksmes, izprotot, ka vienādu skaitļu saskaitīšanu var aizvietot ar reizināšanu.
12. Objektu grupas 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas attēlam atbilstošu reizinājumu.
13. Skaitļa 5 reizinājumi 1. izziņas līmenis zema 2p. Nostiprina reizrēķina zināšanas, reizinot skaitli 5 vai ar 5.
14. Reizinājumi augošā vai dilstošā secībā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Trenē reizrēķina zināšanas, risinot skaitļa 5 reizinājumus. Jēdziena dilstošs un augošs izpratne. Mācās precīzi sekot instrukcijām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vai es protu reizināt skaitļus 3, 4 un 5? 00:20:00 vidēja 12p. Skaitļu 3, 4 un 5 reizinājumi un uzdevumi reizināšanas nozīmes izpratnei.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vai es protu reizināt skaitļus 3, 4 un 5? 00:15:00 vidēja 8p. Reizrēķins, reizinājumu salīdzināšana, reizināšanas īpašība.