Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Reizinājuma un summas salīdzināšana 3p.
2. Patiesas vienādības 2p.
3. Ja par vienu vairāk 1p.
4. Reizinājumi tabulā 4p.
5. Reizinājumi augošā vai dilstošā secībā 2p.