10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teksta uzdevumi par kustību Kustību uzdevumi. Ceļš. Ātrums. Laiks. Vienādojuma sastādīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ātrums stāvošā ūdenī un straumes ātrums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dots ātrums pa straumei un pret straumi. Nosaka ātrumu stāvošā ūdenī un straumes ātrumu. Vienkārša vienādojumu sistēma
2. Kustība pa/pret straumi. Vienādojumu sistēma. Risinām kopā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dota vienādojumu sistēmu, kurā ieraksta skaitļusi. Jāaprēķina tikai viens mainīgais. s=vt.
3. Kustība pa upi. Vienādojumu sistēma. Risinām kopā I 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Risina ar ievietošanas metodi. Dota sistēma, kurā ieraksta x-y vai x+y
4. Kustība pa upi. Vienādojumu sistēmas sastādīšana 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Risina ar ievietošanas metodi
5. Kustību uzdevums par sastapšanos. Vienādojumu sistēmas sastādīšana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Dots sastapšanās laiks, ceļu summa un ceļu starpība.
6. Kustība pretējos virzienos un vienā virzienā. Vienādojumu sistēma I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sastāda sistēmu un nosaka ātrumu, ar kādu tuvojas viens otram satiekoties un dzenoties pakaļ
7. Kustība pretējos virzienos un vienā virzienā. Vienādojumu sistēma II 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Sastāda vienādojumu sistēmu, definē ātrumu, ar kādu tuvojas viens otram satiekoties un dzenoties pakaļ
8. Kustība kalnup un lejup. Vienādojumu sistēma. Risinām kopā 3. izziņas līmenis vidēja 5 p. Dota sistēma, kurā ieraksta skaitļus. Doti ātrumi kalnup un lejup un kopīgais laiks. Risina ar saskaitīšanas metodi.
9. Kustība kalnup un lejup. Vienādojumu sistēmas sastādīšana 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Doti ātrumi kalnup un lejup un kopīgais laiks. Risina ar saskaitīšanas metodi. Laika mēru pārveidojumi
10. Divu skaitļu reizinājums un summa tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vienādojumu sistēmas sastādīšana un atrisināšana ar ievietošanas metodi. 9. klases uzdevums
11. Teksta uzdevums par biļešu cenām 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vienādojumu sistēmas sastādīšana. Saskaitīšanas metode. 9. klases uzdevums
12. Teksta uzdevums ar procentiem. Vienādojumu sistēmas sastādīšana 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Saskaitīšanas metode
13. Taisnstūra platība hektātos. Vienādojuma sistēmas sastādīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dota malu starpība, ja viena mala a reizes garāka par otru. Vienkārša lināra sistēma, kuru rēķina ar ievietošanas metodi. Var uzreiz sastādīt lineāru vienādojumu
14. Taisnstūra perimetrs un laukums. Ievietošanas metode 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vienādojumu sistēmas sastādīšana un atrisināšana ar ievietošanas metodi. 9. klases uzdevums
15. Taisnleņķa trijstūra laukums un perimetrs teksta uzdevumā 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Veseli skaitļi. 9. klases uzdevums

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta uzdevums ar procentiem un sistēmu (2015) Citi augsta 4 p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2. daļa
2. Vienādojumu sistēma ar parametriem (2009) Citi vidēja 2 p. Sistēma ar parametriem, lieluma izteikšana.
3. Vienādojumu sistēma procentu uzdevumā (2005) Citi augsta 6 p. Vienādojumu sistēmas sastādīšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumu sistēmu sastādīšana. Kustība pa upi 00:00:00 augsta 9 p. 3 teksta uzdevumi, kuros kustību ietekmē straumes ātrums. Laika rēķini, iekavu atvēšana, kopsaucējs.
2. Vienādojumu sistēmas sastādīšana ģeometrijas uzdevumos 00:00:00 vidēja 6 p. 2 uzdevumi. Taisnnstūra laukums, taisnleņķa trijstūra laukums, Pitagora teorēma
3. Vienādojumu sistēmas sastādīšana. Sastapšanās. Kustība kalnā 00:00:00 augsta 12 p. 3 teksta uzdevumi. Sastapšanās un pakaļdzīšanās. Kustība kalnā un no kalna. Pēc pārveidojumiem - lineāras vienādojumu sistēmas.
4. Vienādojumu sistēmas sastādīšana 00:00:00 augsta 14 p. 3 teksta uzdevumi. Par skaitļiem, par preču pirkšanu un par procentiem

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustību uzdevumi, kurus risina sastādot vienādojumu sistēmu 00:00:00 augsta 15 p. 3 teksta uzdevumi. Kustība pa upi, satikšanās un pakaļdzīšānās, kustība kalnup un no kalna