Risinot vienādojumu sistēmas, lieto arī substitūcijas metodi - kādu sākumā doto mainīgo izteiksmi uzskatot par jaunu mainīgo un tādējādi iegūstot vienkāršāku vienādojumu sistēmu.
 
1x+y2xy=25x+y+2xy=4
 
Nosaka definīcijas apgabalu: daļas saucējs nedrīkst būt 0.
x+y0xy0
 
Apzīmē
1x+y=a;1xy=b
 
Iegūst vienādojumu sistēmu
a2b=25a+2b=4|+¯6a=6a=112b=2b=12a=1b=12
 
Ievērojot apzīmējumus, iegūst sistēmu
1x+y=11xy=12x+y=1xy=2
 
No kurienes
x=0,5y=1,5
 
Pārbauda, vai iegūtās vērtības atbilst definīcijas apgabalam.
0,5+1,500,51,50
 
Atbilde:
x=0,5y=1,5