Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17p.
1. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin; tg) 3p.
2. Sadalīšana reizinātājos. Trigonometriskais un eksponentvienādojums 2p.
3. Sadalīšana reizinātājos. Trigonometriskais un log vienādojums 5p.
4. Reizinājuma vienādība ar 0, ar trigonometriju (grūts) 7p.